Szybki kontakt:

ulica Św. Katarzyny 9/11 (parter)

56 655 16 61

501 036 365

biuro@auto-prawko.pl

Dlaczego my?

 • Wysoka zdawalność
 • Konkurencyjne ceny
 • Efektywna nauka
 • Zajęcia w małych grupach
 • Bezpłatne podręczniki i testy
 • Indywidualne podejście do każdego kursanta
 • Elastyczne godziny zajęć
 • Opieka nad kandydatem na kierowcę od rozpoczęcia kursu do zdania egzaminu
 • Możliwość korzystania z dowolnej liczby zajęć teoretycznych
 • Samochody takie same jak na egzaminie (Toyota Yaris 2016r.)
 • Jazda głównie na trasach egzaminacyjnych
 • Koniec nudnej nauki! (korzystamy z różnych programów nauczania)

Przed przystąpieniem do kursu należy uzyskać Profil Kandydata na Kierowcę (PKK) w Wydziale Komunikacji Urzędu Miejskiego lub Starostwa Powiatowego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania. Udzielamy wskazówek i pomagamy w tworzeniu PKK.

 

Oferujemy możliwość odbycia kursów:

 • Kurs Podstawowy
 • Kurs Przyśpieszony (4 tygodnie)
 • Kurs Weekendowy (teoria w 2 soboty i  2 niedziele)
 • Kurs Indywidualny
 • Jazdy dodatkowe

Kurs obejmuje dwie części: teoretyczną i praktyczną. Część teoretyczna (30 godzin po 45minut) to wykłady na temat zasad ruchu drogowego, zasad kierowania pojazdem, czynności kontrolno obsługowych oraz pierwszej pomocy przedlekarskiej. W części praktycznej (30 godzin po 60 minut) jazdy z instruktorem. Podczas tej części nauczysz się poruszania po drogach oraz placu manewrowym potrzebnych do zdania egzaminu państwowego, a później do samodzielnego poruszania się pojazdem. Jazdy mogą zaczynać się i kończyć w dowolnym miejscu na terenie Torunia po uzgodnieniu z instruktorem). Terminy zajęć teoretycznych i praktycznych ustalają sami kursanci w dogodnych dla nich porach.

 

Kurs prawa jazdy kończy się egzaminem wewnętrznym. Pozwala on kursantowi na ocenę swojego przygotowania do egzaminu państwowego z części teoretycznej przy zastosowaniu testu komputerowego oraz z części praktycznej obejmującej manewry pojazdem na placu i jazdę w mieście.

 

CHCEMY ZAPEWNIĆ NASZYCH PRZYSZŁYCH KURSANTÓW, ŻE DOŁOŻYMY WSZELKICH STARAŃ, ABY EGZAMIN PAŃSTWOWY BYŁ TYLKO JEDEN.

 

Nie zdałeś egzaminu? Masz wątpliwości co do swojego przygotowania do egzaminu teoretycznego lub praktycznego? Zgłoś się do nas! Oferujemy dodatkowe godziny jazdy po trasach egzaminacyjnych w ustalonych przez Ciebie terminach.

gallery/10072014143